Tạo Site Map Cực Đẹp Cho Blogspot 2015

Demo Online: PhimKhung.Com
Demo như hình: 

Sử dụng:
Vào Blogspot -> Trang -> Trang Mới -> Chuyển qua thẻ HTML và coppy hết vào thế là xong

Loading